Friday, February 27, 2009

Cebu X Season Once Again

Whew! Hi multiply-mates, kumusta po sa ating lahat... Dumating na po ang linggo na matagaltagal din tayong hindi magkakiakita-kita sapagkat ako ngayon kasama ng aking mga ka opisina ay nandito sa Waterfront Hotel, Lahug upang idaos ang taunang Eksibisyon ng mga furniture (don't know the tagalog ) sa Cebu. Ito po ay isang natatanging pagkakataon para maipakita sa buong mundo ang kakayahan nating mga Filipino na lumikha ng kakaiba, kaakit-akit, at bukod tanging likha ng sining.

At ako po ay buong galak na mapabilang sa grupo ng mga nag-ooraganisa para maisakatuparan ang mithiing ito.

Hiling ko po ang inyong panalangin at suporta.

Mabuhay ang Pilipinas!